*Bestel voor 23:59 uur, morgen gratis bezorgd. Geen import, wel gratis service en support.

Privacy

Privacyverklaring MR-Beveiliging B.V.

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van MR-Beveiliging B.V. (MR-Beveiliging). In deze verklaring verschaft MR-Beveiliging informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening en websites van MR-Beveiliging. Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt om overeenkomsten met betrokkenen te kunnen uitvoeren.

MR-Beveiliging gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Door nieuwe technologische ontwikkelingen in een steeds meer digitale wereld worden steeds scherpere eisen gesteld aan de bescherming van gegevens en privacy. MR-Beveiliging is zich hiervan bewust en zorgt ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft. Wij doen dit onder andere door maatregelen te treffen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in oktober 2021. Bij wijzigingen wordt de nieuwe privacyverklaring op deze pagina gepubliceerd.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die MR-Beveiliging verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten en het bezoeken van onze website.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan MR-Beveiliging verstrekken als één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom om geen gegevens aan ons te verstrekken zolang dat nog niet is gebeurd.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende aanbieder te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

MR-Beveiliging B.V., gevestigd te (2181 MG) Hillegom aan de Satellietbaan 31A en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76710467, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

MR-Beveiliging verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan MR-Beveiliging verstrekt. U verstrekt de persoonsgegevens bij het aanmaken van een account, bij het plaatsen van een bestelling en bij het gebruiken van onze website. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen en voor marketing- en communicatieactiviteiten.

U bent nooit verplicht om persoonsgegevens aan MR-Beveiliging te verstrekken. Maar als bepaalde persoonsgegevens niet aan ons worden verstrekt, dan kunt u niet optimaal gebruikmaken van onze diensten. Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens MR-Beveiliging van u verwerkt.

Bestelling plaatsen

Wanneer u bij MR-Beveiliging een bestelling plaatst, dan verwerkt MR-Beveiliging de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam;

E-mailadres;

Telefoonnummer;

Afleveradres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land);

Bankrekeningnummer en financiële gegevens.

MR-Beveiliging verwerkt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens zijn nodig om u als klant te administreren en producten bij u af te leveren. Daarnaast verwerken wij het opgegeven bankrekeningnummer en de financiële gegevens om de kosten voor de bestelling in rekening te brengen.

Surf- en klikgedrag op de website

MR-Beveiliging analyseert gebruiksstatistieken. Het doel hiervan is om de systemen, waaronder de beveiliging, te optimaliseren. Aan de hand van deze gegevens kan MR-Beveiliging haar diensten op de behoefte van bezoekers afstemmen. De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd verwerkt. Wij verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • Surf- en klikgedrag;
 • Cookies;
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s;

Gegevens contactformulier:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Ordernummer;
 • Inhoud bericht.

Gegevens klanten-/service formulier:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Bestelgegevens:
 • Naam artikel;
 • Ordernummer;
 • Lengte en breedte order.

Inhoud bericht

De gegevens in het contactformulier en het klacht-/serviceformulier worden gebruikt om u te kunnen identificeren en om contact op te kunnen nemen.

Nieuwsbrief / Magazines

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven verwerkt MR-Beveiliging uw naam en e-mailadres om u een nieuwsbrief of magazine toe te kunnen sturen. Deze nieuwsbrief of magazine wordt toegezonden als u daar prijs op stelt. In elke e-mail kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. De toestemming kunt u op elk moment intrekken.

Op welke grond MR-Beveiliging uw persoonsgegevens?

MR-Beveiliging verwerkt uw persoonsgegevens alleen op de volgende gronden (zoals omschreven in artikel 6 van de AVG):

 • Een wettelijke verplichting;
 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • De verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

MR-Beveiliging bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde gronden dan wel op grond van wet- en regelgeving is toegestaan. Hoe beveiligen wij uw gegevens? MR-Beveiliging hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval MR-Beveiliging gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal MR-Beveiliging in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over adequate beveiligingsmaatregelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

MR-Beveiliging deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en alleen op de hiervoor genoemde gronden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van bepaalde technische werkzaamheden, de verzending van bestellingen en het verzenden van e-mails namens MR-Beveiliging. Daarnaast kan MR-Beveiliging persoonsgegevens verstrekken aan toezichthouders of andere met openbaar gezag beklede instanties, voor zover dat wettelijk verplicht is. Met de derde partij die namens en in opdracht van MR-Beveiliging uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij ook gehouden is tot naleving van de AVG. MR-Beveiliging zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve als die derde partij passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens biedt. MR-Beveiliging geeft persoonsgegevens door aan: Google, betaalproviders en transporteurs. MR-Beveiliging zal uw persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen of leasen aan derden. Ook maakt MR-Beveiliging geen gebruik van profiling of automatische besluitvorming.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele, analytische en tracking) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, zoals uw computer, tablet of telefoon. In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kunt u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken. MR-Beveiliging maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van individuele bezoekers te achterhalen. Uitsluitend als u daarvoor toestemming geeft, plaatst MR-Beveiliging niet-essentiële cookies op uw computer. Deze cookies kunnen gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt en in het kader van het tonen van gepersonaliseerde advertenties en remarketing. Voor de cookies die derden plaatsen voor advertentiedoeleinden, verwijzen wij u graag naar de privacyverklaringen op de websites van deze partijen. Omdat dergelijke verklaringen regelmatig wijzigen, raden wij u aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen.

Google / Google Analytics

MR-Beveiliging maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Google Ads advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen wordt uitsluitend geanonimiseerd verwerkt. Het is mogelijk dat de gegevens die worden verwerkt worden overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die mogelijk in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Privacy statement Google of het aanvullende beleid.

Rechten van betrokkenen

U mag ons altijd verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden. Ook kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, of als deze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U ontvangt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij MR-Beveiliging aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke administratieplicht in het kader van de wet- en regelgeving omtrent belastingen. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens:

MR-Beveiliging B.V.

Heeft u vragen?
We zullen spoedig contact met u opnemen.


  user


  mail


  push-pin


  comment

  1
  section11Img1
  section11Img2
  section11Img3
  section11Img4
  section11Img5
  section11Img6
  section11Img7
  section11Img8
  section11Img1
  section11Img2
  section11Img3
  section11Img4
  section11Img5
  section11Img6
  section11Img7
  section11Img8

  Draadloos-alarmsysteem.com is een onderdeel van MR-Beveiliging - Alle rechten voorbehouden.

  © 2024 - MR-Beveiliging

  kiyoh webshop
  Contact gegevens
  MR-Beveiliging, Satellietbaan 31A, 2181MG Hillegom